ทัศนศึกษา"สถาบันคึกฤทธิ์"




3 ก.พ. 58 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมปี 3 รหัส 55 รวมทั้งอาจารย์ศิริมาลย์ วัฒนา และอาจารย์สุวรรณฤทธิ์ วงศ์ชะอุ่ม เยี่ยมชมและฟังการบรรยายการจัดนิทรรศการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจาก"สถาบันคึกฤทธิ์" ดูข้อมูลเพิ่มเติมตาม Post
03. 2019